Vizsga felkészítő workshopok

PMBoK Guide - 6. kiadásA hat félnapos tantermi képzés során a interaktívan és konzultatív módon ismered meg a PMP vizsga sikeres elvégzéséhez szükséges projektmenedzsment ismeretanyagot.

A módszertani háttéranyag elsősorban a PMBoK Guide (Guide to the Project Management Body of Knowledge) jelenleg aktuális 6. kiadására épül, de a vizsga aktuális követelményrendszere ennél a módszertani keretrendszernél bővebb. A workshopok tematikájában természetesen sorra kerülnek a PMBoK Guide-on kívüli forrásokból származó információk és ismeretanyagok is.

Érdekel a teljes vizsgafelkészítő program


A 2020. július 1-től érvényes PMP vizsgakövetelmények összefoglalása

A PMP vizsga követelmények leírása három kompetencia témakörben (domain) fogalmazza meg azt az összesen 35 feladatot (tasks), amelyekkel kapcsolatos tudást kell a vizsgán bizonyítani. 

 • Emberek témakör (People domain): Csapat szervezési, vezetési és fejlesztési feladatok ellátása. Stakeholderek menedzselése, kommunikáció és együttműködés feladatai. A vizsga kérdések 42%-a vonatkozik erre a témakörre.
 • Folyamatok témakör (Process domain): Projektmenedzsment folyamat szervezésének feladatai. Projekt tervezése, irányítása, követése és kontrollálása. Projekt változások és kockázatok kezelése. A vizsga kérdések 50%-a vonatkozik erre a témakörre.
 • Üzleti környezet témakör (Business environment domain): Projekt üzleti értékteremtésének tervezése, előrejelzése, menedzselése. Projekt megfelelés (compliance) tervezése és menedzsmentje. Az üzleti környezet változásainak menedzselése. A vizsga kérdések 8%-a vonatkozik erre a témakörre.

A követelmények leírása szerint a vizsga kérdések fele arányban vonatkoznak a prediktív projektmenedzsment megközelítésre és fele arányban az agilis és hibrid módszertanok ismereteire. A további részletek elolvashatók a PMI által kiadott hivatalos PMP Exam Content Outline dokumentumban.


A hat képzési alkalom (4,5 óra/alkalom) témakörei

1. Alkalom: Projektkörnyezet, terjedelem (scope) és minőség menedzsment

 • Projektmenedzsment definíciók
 • Projektmenedzsment tudásterületek, folyamatcsoportok és PMBOK folyamatok
 • Projekt életciklus felépítése és típusai: prediktív és adaptív (agilis) fejlesztési életciklusok sajátosságai
 • Projektek és a szervezeti működés illesztési struktúrái
 • Projekt üzleti értékteremtésének tervezése és menedzselése

 • Terjedelem (scope) menedzsment tudásterület folyamatai
 • Követelménymeghatározás módszerei és eszközei
 • Feladatlebontási struktúra (WBS) kialakítása és szerepe a projektmenedzsmentben
 • Agilis projektek scope lebontása, tartalmi szintek és user story-k meghatározása, backlog

 • Minőségmenedzsment tudásterület folyamatai
 • PMI által követett minőségmenedzsment alapelvek
 • Minőségtervezés, minőségbiztosítás és minőség ellenőrzés módszerei és technikái

2. Alkalom: Ütemezés (schedule), budget, erőforrás és beszerzés menedzsment

 • Ütemezésmenedzsment tudásterület folyamatai
 • Tevékenységek meghatározása, erőforrás és átfutási idő becslési módszerek
 • Ütemezési hálóterv kialakítása, ütemezés elemzési módszerek, végrehajtás gyorsítása
 • Agilis projektek release és iteráció tervezése, agilis csapatok eredménymérése

 • Projekt költségbecslés és költségvetés összeállítás módszerei
 • Earned value költség kontrolling használata, mutatószámai ► [Videó részlet]

 • Erőforrás menedzsment tudásterület folyamatai
 • Fizikai erőforrás igények tervezése és menedzselése

 • Projekt beszerzések tervezése, szerződéstípusok előnyei/hátrányai
 • Beszállítók kiválasztásának lépései és módszerei
 • Szállítói szerződések teljesítésének felügyelete és a beszerzések lezárása

3. Alkalom: Projektcsapat fejlesztése és a projektvezető szakmai felelőssége

 • Humán erőforrás tervezés és a projektcsapat kialakításának módszerei
 • Közreműködők kompetenciáinak felmérése és fejlesztése
 • Projektcsapat építése, csoport együttműködés és teljesítmény fejlesztése
 • Virtuális teamek elkötelezetté tétele és támogatása
 • Projekt tudásmenedzsment ► [Videó részlet]

 • Projektmenedzsment szakma gyakorlók etikai és viselkedési szabályai a PMI Code of Ethics and Professional Conduct alapján
 • PMI-izmusok - a PMI projekt megközelítés kulcs alapelvei és összefüggései

4. Alkalom: Projektcsapat vezetése (Leadership)

 • A projektmenedzser szerepe és kompetenciái
 • Érzelmi intelligencia szükségessége a projektcsapat vezetéséhez ► [Videó részlet]
 • Vezetés, vezetői szerep, vezetési stílusok, szolgáló/támogató vezetői stílus
 • Csapat teljesítményének mérése, értékelése, visszajelzések adása
 • Team tagok felhatalmazása és felelősségvállalása
 • Projekt nehézségek és elakadások kezelése a csapattal, problémamegoldás

5. Alkalom: Stakeholder és projekt információ menedzsment

 • Stakeholder menedzsment tudásterület folyamatai
 • Stakeholder elemzés lépései és módszerei
 • Stakeholderek elköteleződésének megteremtése és fenntartása a projekt során

 • Általános információmenedzsment alapelvek, a kommunikációs modell
 • Kommunikáció menedzsment tudásterület folyamatai
 • Projekt kommunikációs igények felmérése és a kommunikáció tervezése
 • Projekt kommunikáció különböző szintjei, módjai és eszközei
 • Projekt irányítási struktúra kialakítása, eszkalációs útvonalak

6. Alkalom: Projekt integráció és kockázat/probléma (issue) menedzsment

 • Integráció menedzsment tudásterület folyamatai
 • Project charter és integrált projektmenedzsment terv elemei
 • Projekt változásmenedzsment elvei és folyamatai
 • Projekt zárás feladatai

 • Kockázatmenedzsment tudásterület folyamatai
 • Projektkockázatok és pozitív lehetőségek fajtái, forrásai és a kockázatok/lehetőségek azonosítása
 • Kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzés módszerei
 • Kockázatkezelési intézkedések tervezése és a kockázatok/lehetőségek felügyelete

Az előadás sorozaton részvételnek nincs tapasztalati és/vagy képzettségi előfeltétele!  Egy alkalom időigénye 4,5 óra, a résztvevői létszám 5-8 fő. A képzési alkalmak általában hetente kerülnek meghirdetésre, a teljes sorozat átfutási ideje 5-6 hét. Az előadásokon a részvétel nem kötött sorrendű, kivéve az első, programkezdő alkalmat.

A programot több éves projektmenedzsment, tanácsadási és PMP/CAPM vizsgafelkészítési tapasztalattal, valamint PMP minősítéssel rendelkező programvezetők viszik. A workshopok beszélt munkanyelve általában magyar, de az átadásra kerülő írásos anyagok, tesztek és gyakorlatok a PMI terminológiának megfelelően angol nyelvűek. A képzésen történő eredményes részvétel feltétele a legalább aktív középfokú szintű angol nyelvtudás.

Programjaink szervezésének részleteiről, időpontok egyeztetéséről és a helyszínről --> itt találsz bővebb információt!

Jelentkezés a teljes vizsgafelkészítő programra