PMP minősítés

Mit jelent a PMP minősítés és miért éri meg megszerezni?

A PMP a Project Management Professional rövidítése, magyarra hivatásos vagy profi projekt-menedzsernek fordítható. A PMP minősítést a PMI – Project Management Institute nemzetközi projektmenedzsment szervezet adja ki magánszemélyek részére egy minősítési eljárást követően. A PMP minősítés oklevélprojektmenedzsment szakmában a PMP a leginkább elismert egyéni minősítés, jelenleg világszerte már több mint 1.000.000 projekt szakember rendelkezik vele. Magyarországon 900 feletti a minősítettek száma.

A PMP cím a világ összes régiójában azonos és a szakmai körökben ismert szintet jelent, így egy olyan globálisan ismert sztenderd, ami mindenkinek a szakmai önéletrajzában jól mutat - ha éppen állást keres. Jelenleg – amikor még csak körülbelül a magyar projektmenedzserek 8-10%-nak van minősítése – a PMP cím megszerzése előnyt jelent a munkák megszerzésénél. Ha az arány magasabb lesz, akkor majd hátránnyá válik, ha valaki nem minősített és úgy szeretne projektet vezetni. Az utóbbi időben egyre gyakrabban tapasztalható az is, hogy pályázati kiírásokban és ajánlatkérésekben is kérik az ajánlott közreműködők részéről a nemzetközi projektmenedzsment minősítést.


Hogyan lehet a minősítést megszerezni és mik az előfeltételek?

A PMP-t minimum 3-4 éves gyakorlattal már rendelkező projektmenedzserek tudják elérni. A felsőfokú végzettséggel (legalább 4 tanév) rendelkezők számára a minősítési vizsgára jelentkezés feltételei:

 • Minimum 36 hónap időszakot lefedő projektvezetési gyakorlat az utolsó 8 évben. A PMI internetes felületén legalább 200 szóban le kell írni a projektekben végzett vezetési és menedzsment tevékenységeket, módszereket és a használt PM eszközöket.
 • Minimum 35 órányi formális projektmenedzsment előképzettség. Ez lehet egyetemen/főiskolán hallgatott projektmenedzsment tantárgy, projektmenedzsment tréning, oktatás, workshop vagy céges képzési program.

A jelentkezők egy részét a PMI tételesen auditálja és az audit során minden bejelentett adatot bizonyítani kell tudnia a jelentkezőnek. Ha jelentkező a feltételeket teljesíti és befizeti a PMI-nak a minősítési eljárás díját, akkor ezután kap engedélyt a projektmenedzsment tudását felmérő PMP vizsgára jelentkezésre.

A vizsgázás díjai, amit közvetlenül a PMI felé kell fizetni a jelentkezési folyamat során:

 • PMI tagoknak: 405 USD
 • PMI tagság nélkül: 555 USD
 • Ismétlővizsga díja: 275 USD (tagoknak), illetve 375 USD (tagság nélkül)

PMP AUDIT

Az esetleges audit folyamat során a beküldött információkat tartalmilag is ellenőrzik a PMI munkatársai, illetve a jelentkezés során az általunk megadott referencia személynek is igazolnia kell a beadott projekt gyakorlati tapasztalatokat. A vizsgára jelentkezés során a leginkább kockázatos információ a "Project Description" megfelelő szöveges megfogalmazása legalább 200 szóban. A szöveges leírást angol nyelven kell elkészíteni a következőket kell minden egyes referencia projektünkről leírni:

 • Egymondatos, rövid leírás a projekt céljáról.
 • Projekt leszállítandók és/vagy projektmenedzselési feladatok, amelyeket a PMBoK folyamatcsoportoknak megfelelően (Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing) a projekten elvégeztünk. Lehet rövidítéseket is használni a folyamat csoportokra: IN, PL, EX, MC, CL
 • Egymondatos, rövid leírás a projekt eredményéről és kimenetéről.

A PMI oldalon a következő form-ot kell a projektről kitölteni:  Project experience - minta leírás

Ezt a részt azért nagyon fontos már a jelentkezéskor megfelelően kitölteni, mert az audit folyamat során a leírás nem változtatható és javítható. Ha az audit alapján a PMI elutasítja a jelentkezésünket, akkor 100 USD kezelési költség visszatartásával a vizsgadíjat visszafizetik számunkra. Audit elutasítása után a vizsga jelentkezési folyamat újrakezdhető, de ekkor már biztosan újra-auditálnak bennünket.

Meddig érvényes a PMP minősítés, illetve hogyan lehet a minősítést fenntartani?

A PMP minősítés a megszerzéstől számított 3 évig érvényes. Ez alatt a 3 év alatt olyan önfejlesztő és/vagy a projektmenedzsment szakmát elősegítő tevékenységeket kell végezni, amelyek után a PMI igazoltan elismer legalább 60 PDU (Professional Development Unit) egységet. Leegyszerűsítve egy PDU gyakorlatilag 1 óra tevékenységet jelent.

PDU-kat a következő táblázatban található tevékenységekért lehet kapni:

Képzésen részvétel, önfejlesztés
(minimum 35 PDU/3 év gyűjtendő,
de kompetencia területenként is minimum 8 PDU-t kell gyűjteni)*

A: PMI Registered Education Provider, PMI Chapter vagy projektmenedzsment közösség programján részvétel
(1 óra = 1 PDU)

B: Továbbtanulás – releváns projektmenedzsment oktatáson részvétel
(1 óra = 1 PDU)

C: Önképzés – cikkek, szakkönyvek olvasása, oktató videó, konzultáció
(1 óra = 1 PDU)

A projektmenedzsment szakma fejlődésének segítése
(maximum 25 PDU/3 év gyűjthető)

D: Új projektmenedzsment tudás létrehozása – Projektmenedzsment szakkönyv, cikk publikálása, előadás tartása, képzés fejlesztése
(1 óra = 1 PDU)

E: Önkéntes projektmenedzsment munka –
PM szervezetben vagy közösség részére
(1 óra = 1 PDU)

F: Munkavégzés projektmenedzsment szakemberként 
(max. 8 PDU/3 év gyűjthető)

 * PMI kompetencia területek, amelyeken az A,B,C kategóriákban minimum 8 PDU-t kell gyűjteni:

 • Projektmenedzsment technikák (Technical Project Management) - Projektmenedzsment módszertani ismeretek és irányítási modellek (életciklus modell, agilis folyamat, projekt, program és portfolió-menedzsment szervezetek), technikák.
 • Vezetési képességek (Leadership) - Vezetési és ösztönzési ismeretek, csoportos munkamódszerek, coaching, csapat fejlesztés, konfliktuskezelés, aktív figyelem, tárgyalástechnika, problémamegoldás, érzelmi intelligencia.
 • Stratégia és üzleti menedzsment (Strategic and Business Management) - Üzleti modellek és struktúrák, értékteremtés, versenyhelyzet elemzés, ügyfél-kapcsolattartás, iparági ismeretek és szabványok, jogi megfelelőség, piaci ismeretek, vállalati működés, stratégiai tervezés, elemzés és illeszkedés.

Az elvégzett fejlesztő tevékenységeket a minősítéssel rendelkezőnek kell nyilvántartani, a PMI internet oldalán bejelenteni, illetve audit esetén a PMI felé igazolni. A 3 éves ciklus végén, ha megvan a szükséges PDU mennyiség, akkor még hosszabbítási díjat is kell a PMI-nak fizetni a következő 3 éves időszak megkezdéséhez.