Oktató videó anyag

PMBoK Guide - 6. kiadásA 23 órányi e-learning videó anyag egy élő tantermi képzés szerkesztett felvétele. Az anyag végigmegy az összes lényeges témakörön és feldolgozza a CAPM vizsgák sikeres elvégzéséhez szükséges projektmenedzsment ismeretanyagot.

A módszertani háttéranyag elsősorban a PMBoK Guide (Guide to the Project Management Body of Knowledge) jelenleg aktuális 6. kiadására épül, de a vizsga követelményrendszere ennél a módszertani keretrendszernél bővebb. A videó előadások tematikájában természetesen sorra kerülnek a PMBoK Guide-on kívüli forrásokból származó információk és ismeretanyagok is.

Érdekel az e-learning vizsga felkészítő

A videó oktatások témakörei:

1. Projektmenedzsment keretrendszer (Framework)

 • Projektmenedzsment definíciók
 • Projekt életciklus felépítése és típusai: prediktív és adaptív (agilis) fejlesztési életciklusok sajátosságai
 • Projektmenedzsment tudásterületek, folyamatcsoportok és PMBOK folyamatok
 • Projektek és a szervezeti működés illesztési struktúrái
 • A projektmenedzser szerepe és kompetenciái

2. Integráció menedzsment

 • Integráció menedzsment tudásterület folyamatai
 • Project charter és integrált projektmenedzsment terv elemei
 • Projekt tudásmenedzsment ► [Videó részlet]
 • Projekt változásmenedzsment elvei és folyamatai
 • Projekt zárás feladatai

3. Terjedelem (scope) menedzsment

 • Terjedelem (scope) menedzsment tudásterület folyamatai
 • Követelménymeghatározás módszerei és eszközei
 • Feladatlebontási struktúra (WBS) kialakítása és szerepe a projektmenedzsmentben
 • Terjedelem ellenőrzés és elfogadás módszerei

4. Ütemezés (schedule) menedzsment

 • Schedule model elemei
 • Az ütemezésmenedzsment tudásterület folyamatai
 • Tevékenységek meghatározása, átfutási idő becslési módszerek
 • Ütemezési hálóterv kialakítása, kritikus út és tevékenység tartalékidők számítási eljárása
 • Projekt végrehajtás gyorsításának módszerei

5. Költségmenedzsment

 • Költségmenedzsment tudásterület folyamatai
 • Projekt költségbecslés és költségvetés összeállítás módszerei
 • Earned value költség kontrolling használata, mutatószámai ► [Videó részlet]

6. Projektmenedzser szakmai felelőssége, etikai kérdéskörök, PMI-izmusok

 • Projektmenedzsment szakma gyakorlók etikai és viselkedési szabályai a PMI Code of Ethics and Professional Conduct alapján
 • Projektvezetői működés sikertényezői nemzetközi, multikulturális környezetben
 • PMI-izmusok - a PMI projekt megközelítés kulcs alapelvei és összefüggései

7. Minőségmenedzsment

 • Minőségmenedzsment tudásterület folyamatai
 • PMI által követett minőségmenedzsment alapelvek
 • Minőségtervezés, minőségbiztosítás és minőség ellenőrzés módszerei és technikái

8. Kommunikáció menedzsment

 • Általános kommunikációs alapelvek, kommunikációs modell
 • Kommunikáció menedzsment tudásterület folyamatai
 • Kommunikáció menedzsment terv elemei
 • Projekt kommunikáció különböző szintjei, módjai és eszközei

9. Erőforrás menedzsment

 • Erőforrás menedzsment tudásterület folyamatai
 • Érzelmi intelligencia szükségessége a projektcsapat vezetéséhez ► [Videó részlet]
 • Erőforrás tervezés és a projektcsapat kialakításának módszerei
 • Projektcsapat együttműködésének és teljesítményének fejlesztése
 • Projektvezetési készségek: vezetési stílusok, konfliktuskezelés, ösztönzés

10. Stakeholder menedzsment

 • Stakeholder menedzsment tudásterület folyamatai
 • Stakeholder elemzés lépései és módszerei
 • Stakeholderek elköteleződésének megteremtése és fenntartása a projekt során

11. Kockázatmenedzsment

 • Kockázatmenedzsment tudásterület folyamatai
 • Projektkockázatok és pozitív lehetőségek fajtái, forrásai és a kockázatok/lehetőségek azonosítása
 • Kvalitatív és kvantitatív kockázatelemzés módszerei
 • Kockázatkezelési intézkedések tervezése és a kockázatok/lehetőségek felügyelete

12. Beszerzés (beszállító) menedzsment

 • Beszerzés (beszállító) menedzsment tudásterület folyamatai
 • Projekt beszerzések tervezése, szerződéstípusok előnyei/hátrányai
 • Beszállítók kiválasztásának lépései és módszerei
 • Szállítói szerződések teljesítésének felügyelete és a beszerzések lezárása

Az előadásokat Lipi Gábor, PMP tartja, akinek több mint 17 éves tapasztalata van PMP és CAPM vizsga felkészítésben. A képzés beszélt munkanyelve általában magyar, de az írásos anyagok, tesztek és gyakorlatok a PMI terminológiának megfelelően angol nyelvűek.

Regisztráció PMP/CAPM vizsga felkészítő e-learning-re